Szkolić się z ppoż jak mistrz!

biurowa może wydawać się mniej ryzykowna niż praca fizyczna, to jednak również niesie ze sobą pewne zagrożenia, na które pracownicy biurowi powinni być odpowiednio