Klinika stomatologiczna Ruda Śląska

Przebieg leczenia kanałowego

W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego.

Jednak w dużym uproszczeniu, dla ogólnego zrozumienia aspektu leczenia kanałowego, przebieg leczenia wygląda następująco: otwarcie komory zKlinika stomatologiczna Ruda Śląska .